Dịch vụ chuyển đổi

Dịch vụ chuyển đổi hệ thống Mail từ On-Premises đến Exchange online

Khi chưa có dịch vụ Mail online hầu hết các doanh nghiệp đều phải triển khai  hệ thống Mail dưới On-Premises. Tuy nhiên nhược điểm của hệ thống Mail triển khai tại On-Premises là phải đầu tư nhiều thành phần như Hardware, Software, bảo trì, phần mềm chống Spam, virus, backup, tính sẵn sàng… và vấn đề làm cho người quản trị hệ thống Mail luôn luôn đau đầu là IP bị rơi vào Black list.

Symantec Cloud
Adobe Education
Adobe
SolidWorks
AutoDesk
GFI
Trend Micro
Symantec
IBM
Prometric
EC Council
Oracel Education
Oracle Gold Partner
Microsoft Small Business
Microsoft Education
Microsoft Partner
Copyright © 2019 TD&T TANDUC
103 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
Hotline: (028) 3823 0291 - 3829 2399